Fasta Bryggor

Saxarens Brygg startade sin verksamhet 1988 och våra kunder är företag, kommuner, föreningar och privatpersoner. De arbeten vi utför är från minsta bryggreparation till stora brygganläggningar i både trä och betong.

Transporter av byggmaterial, jord, sand och dylikt, samt utläggning av bojar är något vi också utför. Känner du dig osäker vid ert val av bryggtyp eller renovering delar vi givetvis med oss av vårt kunnande.

Vi lämnar alltid offert efter att ha tittat på plats och pratat med dig.