Bryggor på betongringar

En brygga byggd på betongringar är en bra och fungerande brygglösning där botten inte är för lös, gärna sand eller grus botten, vid ett maximalt bottendjup på mellan 3 och 4 meter.

Den är ett något mer kostnadsmedvetet alternativ än stenkistan men inte alltid, beroende på storlek och vattendjup. Den är inte en lika estetiskt och vacker konstruktion som stenkiste bryggan, samt har inget vågskydd som stenkistan har, men en klart mycket bättre brygga än en pålad, just för att det alltid föreligger en risk med pålade bryggor att isen lyfter dem.

Vi bygger er brygga med diametern på betongringarna baserat på ert önskemål om bryggans färdiga bredd. De vanliga måtten på ringar är 1000 mm, 1500 mm och 2000 mm.

Vi har även byggt med så stor bredd som 2500 mm, ( bryggan på bilden har den diametern direkt under huset. Ringarna placeras ut och vägs av och därefter pålar vi ned stålrör med diametern 150mm – 170mm längs med betong ringens insidor, 3 st / betongring och ned till fast botten / berggrund.

Därefter gjuter vi från botten och upp för att gjuta in de pålade stålrören vilket gör att betongringen inte kan få slag sida. Detta förekommer tyvärr på många ställen i skärgården.

I och med gjutningen så låses de nedpålade stålrören som står som en trefot i betong ringen vilket då effektivt hindrar betongringen från att tryckas av isen, jämfört med om det bara låg sten i den.

Ovanpå ringarna på betongen förankrar vi sedan kraftiga bommar tvärs, alternativt att vi gjuter in varmgalvanizerade stålbalkar som bommar, och på det bärlinor och spikreglar och däck enligt samma metod som på våra övriga bryggtyper.