Stenkistor

Vi bygger våra stenkistor på det traditionella sättet med 6 tums blocksågat timmer av fur som vi laxar ihop i hörnen och dymlar med 38mm dymlingar.

Den timrade stenkistan anses av många vara bryggornas nummer 1. Den är klassiskt vacker och genuin och lämpar sig för platser med ett bottendjup som inte överstiger 5 meter, men det normala när vi anlägger en stenkiste brygga är att kunden vill uppnå ”segelbåtsdjup” vilket är ungefär 2.5 meter.

Stenkistor kan ställas direkt på de flesta förekommande bottnar förutom bottnar där det är väldigt löst, vilket då gör det svårt att få kistan att stå kvar på botten utan att ”sätta” sig.

Det som vi har som en liten tumregel när det gäller planeringen och projekteringen av en stenkiste brygga, är att vi gärna vill bygga stenkistan lika bred i botten som det är djupt på det djupaste stället på den platsen som bryggan skall anläggas.

En stenkiste anläggning eller en enkel stenkista vill vi gärna bygga med endast en virkes del, den s.k kjolen som byggs ned direkt på stenkistans utsidor.

Detta för att verkligen framhäva hantverkets laxknutar, lärkdymlingar och det råa timret i kistans sidor. Bryggdäcket bygger vi sedan på exakt samma sätt som på våra övriga bryggmodeller med bommar, bärlinor, spikreglar och slutligen bryggdäcket,

( finns att läsa om under fliken Bryggor på berg ).

De absolut vanligaste anledningarna till att välja en stenkistebrygga är i första hand för att den ger ett mycket bra skydd mot vågor och vind, men även dess vackra slutfinish.

Bygget av en stenkista börjar med att vi gör en noggrann botten undersökning med, om det behövs våra duktiga yrkes dykare, där vi utför en lodning av djupet på platsen samt en allmän kontroll av botten.

Måtten blir till en ritning som vi utgår från när kistan byggs vid vår verkstad i Vaxholm. För att bryggan skall stå rakt och stabilt måste kistans undre varv skräddarsys mot bottenprofilen.

Stenkistan byggs enligt traditionella metoder på stående svärd ( stolpar ) av fyrkantsstolp 150 x 150 mm. Kistans sidor, 150 mm blocksågade furustockar, förbinds med svärden och varandra med 38 mm lärkdymlingar.

I kistans hörn möts timret i så kallade laxknutar som ger kistan dess typiska utseende. Märk väl att inga bultar, skruvar eller annan metall används i bygget.

Efter sjösättning i Vaxholm bogseras kistan till sin slutdestination för att ställas på plats och vägas in. Kistan pålas sen invändigt med fyrkantsstolp 150mm x 150mm som vi pålar ned når ner till fast botten med vår hydrauliska 1 tons pålhammare på vår pråm.

Pålarna bultas ihop med svärden med 20mm varmgalvanizerade bultar, brickor och muttrar. På så sätt fungerar de som ”stödben” för kistan. Därefter stenfylls kistan, normalt upp till ca 50 cm över vattenytan.

Slutligen reglas och däckas bryggan enligt tidigare beskrivning.

Vi tillverkar och levererar stenkistor över hela landet efter kundens önskemål.