Helbetong pontoner

Betongpontonen är den mest stabila flytpontonen av dem alla tack vare sin stora tyngd. Den är en helt gjuten konstruktion där pontonen består av en stor cellplast kärna omgiven av en gedigen armering, vilket gör den helt osänkbar.

Runt om hela pontonen sitter en kraftig fenderlist. I den fästs y-bommar och förtöjningsöglor. Större knapar och pollare monteras med fördel direkt i betongen.

Mot ett pristillägg kan vi även däcka in pontonen helt med längsgående däcksvirke med dim 34mm x 145mm, samt med 2 eller 3 varv på sidorna ( 3st med dim. 34mm x 145mm och 2st med dim. 45mm x 220mm ).

Pontonerna är förberedda för el och vatten med ingjutna rör.

En betongponton beställs normalt i längderna 10, 12, 15 eller 20 m. Dessa kan i sin tur skarvas ihop med vajerkoppel till en sammanhängande brygga av valfri längd. Även L-bryggor eller T-bryggor kan byggas ihop på detta sätt.

Standardbredden är 2.5 m, men för ökad plats, bärighet och framför allt stabilitet finns också bredderna 3 och 4 m. Fribordshöjden är normalt runt 50 cm.

Betongpontoner förankras med minst 20 mm varmgalvanizerad kätting eller grövre (alt Seaflex). Ankarvikter är från 1.5 ton och uppåt.

En helbetongponton är stabil tack vare sin vikt och bredd. Standardbredden 2.5 m väger ca 1.2 ton/m brygga. Motsvarande vikt för 3 meters bredd är 1.4 ton/m och för 4 m är den 1.9 ton/m.

Precis som en stor och tung båt, så gungar en betongponton runt sin längd axel när vågorna kommer rakt in från sidan. Det finns sätt att minimera dessa rörelser, vilket är något man bör tänka på när man utformar sin brygganläggning. Ibland kan det bli aktuellt med vågbrytare.