Trä betong flytbryggor

En så kallad träbetongflytbrygga är den vanligaste bland flytbryggor och är en prisvärd brygga, som är mycket bra och avsedd för större båthamnar och båtklubbar.

Den är en flytbrygga med trästomme som vilar på betongflytkroppar. Detta är en bra och kostnadseffektiv bryggkonstruktion som lämpar sig för skyddade lägen. Träbetongflytbryggan är självklart en året-runt-brygga och är som sagt den vanligaste bryggtypen i stora marinor, t ex Bullandö eller Svinninge Marina.

Bryggan byggs ihop ”sömlöst”, i steg om ca 4 m, till den längd som önskas. Den kortaste varianten byggs på 2 st betongflytkroppar och är 8-9 m. Därefter 12 m (3 flytkroppar), 16 m (4 flytkroppar), 20 m (5 flytkroppar) osv. Bredden är normalt ca 2.4 m eller 3 m men bryggan kan också byggas 5 m bred för speciella ändamål. Bryggdäckets höjd över vattnet är ca 55-60 cm.

Betongflytkropparna vi använder är 230 x 200 x 75 cm alternativt 290 x 200 x 75 cm. Dessa förbinds med 4 st längsgående bärlinor i dimensionen 75 x 150 mm. På bärlinorna däckas tvärs längsriktningen med tryckimpregnerad furutrall 34 x 145 mm. På bryggans sidor (även kortsidorna) däckas det med 1 varv kjol i dimensionen 45 x 195 mm.

Vi kan även bygga flytbryggan med längsgående bryggdäck och 3 varv kjol, då med dimensionen 34mm x 145mm på allt däcks virke. Denna konstruktion gör bryggan mycket stabilare och ger ett vackrare och mer intryck av en fast brygga, med infällda träpollare för båtförtöjning.

En träbetongflytbrygga väger ca 400-450 kg/m och förankras normalt med 16 mm varmgalvad kätting (alternativt Seaflex). Förutom landkoppel behövs 2 st ankare varje 8-12 meter. Dessa väger 1-1.5 ton/st beroende på läget.