Trä flytbryggor

Träflytbryggan är den brygga som är vår minsta konstruktion som vi bygger i storlekar mellan 2 meter upp till 5 meter.

Dessa bryggor är avsedda för mindre båtklubbar och bryggföreningar, och som bad bryggor på exempelvis badplatser eller på det privata sjöstället.

Träflytbryggorna bygger vi vid vår verkstad i Vaxholm och sjösätter dem för vidare transport till er, eller med lastbil där vi sedan förankrar dem.

Träflytbryggorna förankras med tyngder upp till 500 kg och 11mm alt. 13mm kätting.

Träflytbryggorna byggs med en flyt höjd på 40-45 cm, med ramvirke av 45mm x 145mm och ett trädäck samt sidodäckning med 28mm x 120mm.