Kajer

Vi bygger kajer som vi pålar med exempelvis telefonstoplar där vi pålar ned dem med ett visst cc-mått och därefter bygger en liggande konstruktion som vi förankrar på rätt sätt för att det skall tåla ett högt jord/mark eller muddermassor tryck från insidan. Vi tätpålar även hela kajer med fyrkantsstolp i dim 150mm x 150mm som vi även där förstärker på insidan för att få en stabil vägg som skall stå emot tryck från insidan. Till detta kan vi även integrera ett bryggdäck ovanpå kajen.