Muddring

Vi utför muddringar med våra grävmaskiner på våra pråmar där vi lägger upp massorna på er tomt bakom en pålad kaj exempelvis eller någon annan form av byggnation som förhindrar muddermassorna från att rinna tillbaka i sjön.

Vi kan även lägga massorna i en botten tömmande pråm som vi kan frakta till andra platser för tömning om tillstånd finns.