Saxarens Brygg

Saxarens Brygg startade sin verksamhet 1988 och våra kunder är företag, kommuner och föreningar och privatpersoner. De arbeten vi utför är från minsta byggreparation till stora brygganläggningar i både trä och betong. Transporter av byggmaterial, jord, sand och dylikt, samt utläggning av bojar är något vi också utför.

Sedan 1988

Vi utför avloppsarbeten i både Stockholms skärgård och Mälaren, för både BDT (bad, disk, tvätt) och WC (vattentoalett). Vi platsbygger båthus i olika storlekar på befintliga bryggor eller i samband med att vi bygger en ny brygga. Vi utför muddringar med våra grävmaskiner och pråmar. Vi anlägger och fyller på befintliga sandstränder. Vi transporterar grus, sand, matjord, virke eller hus i byggsatser med hjälp av våra pråmar med bogserbåtar. Vi lastar upp till ca 35 ton/resa, respektive 80 ton/resa, beroende på pråm, samt mycket, mycket mer.

– På Saxarens brygg har vi omfattande erfarenhet av branschen. Vi har byggt över 700 bryggor i Stockholms Skärgård, säger grundaren Joakim Peters.

Bryggor som håller

Kontakta oss så kommer vi förbi dig och gör en helt kostnadsfri bryggbesiktning. Vi kontrollerar även att bojen ligger där den ska, att badstegen sitter fast, att färgen sitter kvar på båthuset m.m. Hör av er redan idag så garanterar vi att ditt projekt får högsta prioritet!