Pålning

Med vår pråm och maskiner kan vi utföra pålningar för exempelvis bryggor eller kajer som ska fungera som ett vågskydd eller skydd för muddermassor, eller för att stärka upp en tomt som blivit underminerad av vind och sjö.