Flytbryggor

Flytbryggor

Vi bygger och levererar olika typer av flytbryggor efter kundens behov. Vi anpassar typ av flytbrygga efter hur läget är på just er plats. De enda flytbryggorna som vi inte tillverkar själva är helbetongbryggor, inkl. vågbrytare vilka vi beställer från våra...
Flytbryggor

Helbetong pontoner

Betongpontonen är den mest stabila flytpontonen av dem alla tack vare sin stora tyngd. Den är en helt gjuten konstruktion där pontonen består av en stor cellplast kärna omgiven av en gedigen armering, vilket gör den helt osänkbar. Runt om hela pontonen sitter en...
Trä betong flytbryggor

Trä betong flytbryggor

En så kallad träbetongflytbrygga är den vanligaste bland flytbryggor och är en prisvärd brygga, som är mycket bra och avsedd för större båthamnar och båtklubbar. Den är en flytbrygga med trästomme som vilar på betongflytkroppar. Detta är en bra och kostnadseffektiv...
Trä flytbryggor

Trä flytbryggor

Träflytbryggan är den brygga som är vår minsta konstruktion som vi bygger i storlekar mellan 2 meter upp till 5 meter. Dessa bryggor är avsedda för mindre båtklubbar och bryggföreningar, och som bad bryggor på exempelvis badplatser eller på det privata sjöstället....