Flytbryggor

Flytbryggor

Vi bygger och levererar olika typer av flytbryggor efter kundens behov. Vi anpassar typ av flytbrygga efter hur läget är på just er plats. De enda flytbryggorna som vi inte tillverkar själva är helbetongbryggor, inkl. vågbrytare vilka vi beställer från våra...
Timrade flytbryggor

Timrade flytbryggor

Den timrade flytbryggan byggs enligt samma princip som vi bygger våra traditionella stenkistor med laxade knutar och dymlingar som vi dymlar fast hela konstruktionen med. Till skillnad mot en vanlig stenkista som byggs konisk så bygger vi den här med helt raka sidor....
Stenkistor

Stenkistor

Vi bygger våra stenkistor på det traditionella sättet med 6 tums blocksågat timmer av fur som vi laxar ihop i hörnen och dymlar med 38mm dymlingar. Den timrade stenkistan anses av många vara bryggornas nummer 1. Den är klassiskt vacker och genuin och lämpar sig för...
Pålade bryggor

Pålade bryggor

Den pålade bryggan är den vanligast förekommande bryggan i vår vackra skärgård med sin enkelhet många gånger, i konstruktion, utförande och dimensionering. Denna bryggtyp ser man ofta där det är dyiga vassvikar, och det är där dom passar bäst, där det är skyddade...
Bryggor på berg

Bryggor på berg

Vi bygger mycket bryggor på berg där vi fäster träkonstruktionen med tryckimpregnerade stolpar i dimensionen 150mm x 150mm i berget med hjälp av bergdubb. Detta kräver att det är rent berg där vi ska bygga er brygga för att det ska vara möjligt att borra fast...