Bryggor på betongringar

Bryggor på betongringar

En brygga byggd på betongringar är en bra och fungerande brygglösning där botten inte är för lös, gärna sand eller grus botten, vid ett maximalt bottendjup på mellan 3 och 4 meter. Den är ett något mer kostnadsmedvetet alternativ än stenkistan men inte alltid,...