Sandstränder

Sandstränder

Vi anlägger sandstränder med eller utan fiberduk. I vissa fall kan det behöva muddras innan för att få ett tillräckligt djup i vattnet. Vi anlägger och fyller på befintliga sandstränder. Vi levererar sanden med våra pråmar, en 18m x 7m med en 15 tons grävmaskin på,...
Dykarbeten

Dykarbeten

Vi utför dykarbeten med lätt utrustning med certifikat A, där vi kan utföra inspektioner av bryggor och kättingar, utföra kättingsbyten, utföra sökningar i vatten efter förlorade föremål och till och med i värsta fall personer. Vi kan utföra undervattens dokumentation...
Muddring

Muddring

Vi utför muddringar med våra grävmaskiner på våra pråmar där vi lägger upp massorna på er tomt bakom en pålad kaj exempelvis eller någon annan form av byggnation som förhindrar muddermassorna från att rinna tillbaka i sjön. Vi kan även lägga massorna i en botten...
Muddring

Sjötransport

Vi transporterar grus, sand, matjord, virke eller hus i byggsatser med hjälp av våra pråmar med bogserbåtar. Vi kan lasta ca 35 ton/resa på den mindre pråmen samt upp till 80 ton på den större...
Avlopp

Avlopp

Vi utför avloppsarbeten i hela Stockholms skärgård samt även Mälaren. Vi är auktoriserade och diplomerade som entreprenör inom detta och samarbetar med flera företag på marknaden, bl.a FANN, BAGA, UPONOR, EVERGREEN, TOPAS, KLARO m.fl. Vi har genomgått ett flertal...