Sandstränder

Vi anlägger sandstränder med eller utan fiberduk. I vissa fall kan det behöva muddras innan för att få ett tillräckligt djup i vattnet.

Vi anlägger och fyller på befintliga sandstränder. Vi levererar sanden med våra pråmar, en 18m x 7m med en 15 tons grävmaskin på, samt en pråm 18m x5.5m med en 9 tons grävmaskin på.

Behövs det kan vi ta med oss vår mellanstora grävmaskin (6 ton) och hjullastare för att planera eller rensa tomten/vattenområdet innan vi lägger på sanden.

När vi lägger sandstrand bör Ni tänka på om Ni vill ha markduk eller inte under sanden. Det finns fördelar med båda valen. Dy och vass kräver markduk för att resultatet ska bli bra.

Nackdelen är att över tiden kryper markduken fram när vågorna fördelar om den sanden vi lagt ut. Då är det dags att lägga på mer sand. Har du däremot en ”naturlig” strand men vill bara bättra på den med lite finare/mjukare sand finns det inget behov av att lägga markduk.