Sjötransport

Vi transporterar grus, sand, matjord, virke eller hus i byggsatser med hjälp av våra pråmar med bogserbåtar. Vi kan lasta ca 35 ton/resa på den mindre pråmen samt upp till 80 ton på den större pråmen.